logo


 

Ο ΙΕΡΟΣ ΕΠΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ

τά τελευταῖα λόγια τοῦ Λυτρωτοῦ

 

Δύο κατηγορίες ἀνθρώπων ὑποδέχθηκαν τόν Ἰησοῦ

Οἱ Μαθητές – Οἱ Φαρισαῖοι

 

 Ο ΕΛΕΗΜΩΝ ΚΥΡΙΟΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΘΗΣ

Οἱ νέοι μπροστά στό Σταυρό τοῦ Χριστοῦ

Οἱ τρεῖς Σταυροί

Δ Η Λ Ω Σ Η

γιά τόν μακαριστό Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Δ Ο Υ Λ Ο

γενόμενη στήν ἕβδομη ἐπέτειο τῆς κοιμήσεως (28.1.2008-2015)

«Ἀναμένοντας τόν ἐξ οὐρανοῦ Ἐπισκέπτη μας»

Τό μέγα καί παράδοξο ὑπερφυές μυστήριο τῆς ἐνσαρκώσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καί Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Καισαριανής

Α Γ Ι Α Σ Μ Ο Ι  ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

γιά τήν ἔναρξη τοῦ Νέου Σχολικοῦ ἔτους 2014-2015.

ΤΑ ΕΛΕΗ

ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Γέρας Ψυχῶν

Οἱ φρικαλεότητες τῆς ἐπίσημης Πολιτείας γιά τήν ἐξόντωση

τῶν Ἑλλήνων Χριστιανῶν τοῦ Τουρκικοῦ Κράτους

ΜΝΗΜΗ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΗΡΩΩΝ τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς

ΟΙ ΔΙΩΓΜΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ

 

Ἡ πρεσβεία τῆς Μητέρας τοῦ Κυρίου

Οἱ ρίζες τῆς ἀληθείας τῆς Ἐκκλησίας

περί τῆς Μητρός τοῦ Κυρίου

Ἡ Ἐκκλησιαστική Παράδοση

γιά τήν ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου

Ἡ ἔνδοξη Μεταμόρφωση

τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΑΦΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ

 Ἡ ἐξάρτηση δέν εἶναι λύση

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος

Οἰκουμενικός ἄνθρωπος καί διδάσκαλος

Ἀναστάσεως ἡμέρα καί λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει

 ΤΙ ΧΑΡΙΖΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ;

Ὁ εὐτελισμός τῆς ζωῆς τῶν νέων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν ἀρνητικών φαινομένων

πού προέκυψαν κατά τήν περίοδο τῆς οἰκονομικῆς κρίσης.

bullet 1 Ἡ ἀνάσταση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ


bullet 1  Ἡ θριαμβευτική πορεία πρός τήν αἰώνια δόξα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ


bullet 1 Ὁ ἐρχόμενος Θεός καί βασιλεύς τῆς δόξης

bullet 1  χαρακτήρας τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ
bullet 1 Ἡ πνευματικότητα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς
bullet 1 Το καύχημα του Σταυρού

 bullet 1  Η παρουσία του Θεού

bullet 1 Π ρ ο σ φ ώ ν η σ η τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ Δ α ν ι ή λ

στά Ἐγκαίνια τῶν ἀνακαινισθεισῶν πτερύγων

τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Ζωοδόχου Πηγῆς Βύρωνος

bullet 1  Ἀποστολή ἐνδυμάτων στούς φυλακισμένους

bullet 1 Τρεῖς Ἱεράρχες, σοφοί καί ἐπιστήμονες κατά Θεόν  

 bullet 1 Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ

bullet 1 ΕΚΛΙΝΕ ΟΥΡΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΗ

 bullet 1 Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

bullet 1 Η  Ε Λ Ε Η Μ Ο Σ Υ Ν Η

 

bullet 1 Τέσσερες διαφορετικοί τρόποι ὑποδοχῆς τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ

 

bullet 1 Ἡ ἀνάσταση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ

bullet 1 Η  Π Α Ρ Θ Ε Ν Ο Σ  Μ ΑΡ Ι Α

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

 bullet 1 Ἡ ἄνωθεν γέννηση

bullet 1 Ἡ θεότητα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ 

bullet 1 Ἐνθυμοῦ τόν Ἰησοῦ Χριστό

bullet 1 Ἐπαναφορά στό ἀρχαῖο κάλλος

bullet 1 ΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΕΔΙΟΛΑΝΟΥ

bullet 1 ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΨΕΥΤΙΚΑ ΦΩΤΑ

bullet 1ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

 

bullet 1 Τό καύχημα τοῦ Σταυροῦ

 

bullet 1 ΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗ


bullet 1 Ὁδός καθάρσεως, φωτισμοῦ καί θεώσεως

 bullet 1 ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

bullet 1 ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 bullet 1 Ὁ Θρίαμβος τῆς ἀναστάσεως

bullet 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΟΥΣΘΕ

 bullet 1 Η ανεπάρκεια του προχριστιανικού κόσμου

bullet 1 Οι Αρχές του Χριστιανισμού

bullet 1 Η ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

bullet 1 «Στενά πάντοθεν»

 bullet 1 ῾Ο σταυρικός θάνατος τοῦ Κυρίου μας ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ

bullet 1 Μιμητές τῆς Ἀγάπης τοῦ Κυρίου μας

 bullet 1 Ἡ Ἀ π ό ρ ρ ι ψ η τ ο ῦ Χ ρ ι σ τ ο ῦ

bullet 1 ΟΙ ΔΥΟ ΔΟΥΛΕΙΕΣ

α΄ ἡ στήν ἁμαρτία καί β΄ ἡ στό θέλημα τοῦ Θεοῦ

 bullet 1 Ο ΣΤΑΥΡΟΣ

ἀπαίτηση καί τίτλος δόξας

bullet 1 Πρόγραμμα Ἐπιμορφωτικῶν Συνάξεων Πρεσβυτέρων καί Διακόνων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

bullet 1 Ἐνημέρωση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου γιά τόν νέο νόμο περί τῆς ἀφαίρεσης ὀργάνων γιά μεταμοσχεύσεις

bullet 1 Οἱ μηνιαῖες Διαλέξειςγιά τούς Κληρικούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

bullet 1 Οἱ Ἑσπερινές Ὁμιλίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας

bullet 1 Γιά τήν ἀνακούφιση τῶν ἐνδεῶν

bullet 1 Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας συμμετέχειστήν Πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία

τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά τήν συλλογή ὑπογραφῶν γιά νά διακοπεῖ

ἡ χρηματοδότηση ἐρευνῶν σέ ἄνθρώπινα ἔμβρυα

bullet 1 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

Ὁ Πνευματικός Ἡγέτης

bullet 1Ενοριακές Συνάξεις Νεών
Το καύχημα του Σταυρού