Ἁγιασμοί στά σχολεῖα τῆς Μητροπολιτικῆς περιφερείας γιά τήν ἔναρξη τοῦ Νέου Σχολικοῦ ἔτους 2014-2015

Τελέσθηκαν οἱ Ἁγιασμοί στά Σχολεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως παρουσία τῶν Δημοτικῶν Ἀρχόντων, τῶν Συλλόγων τῶν Διδασκόντων καί τῶν Συλλόγων τῶν Γονέων καί Κηδεμόνων γιά τήν ἔναρξη τοῦ νέου Σχολικοῦ Ἔτους 2014-2015.

Πρός τούς Μαθητές καί τίς Μαθήτριες τῶν Δημοτικῶν Σχολείων ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Δανιήλ ἀπηύθυνε τό ἀκόλουθο Μήνυμα:

Ἀγαπητά μου παιδιά.

Μία νέα σχολική χρονιά ἀρχίζει σήμερα. Τό διδακτικό ἔτος 2014-2015.

Τελέσαμε τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ γιά τήν ἔναρξη τῶν μαθημάτων καί προσευχηθήκαμε νά σᾶς φωτίσει τό Ἅγιο Πνεῦμα γιά νά προοδεύσετε στήν γνώση καί νά διακριθεῖτε γιά τήν ἐπίδοσή σας στά μαθήματά σας.

Κατ’ αὐτή τήν ἐπίσημη ἡμέρα καί ὥρα θέλω ὡς πευναμτικός πατέρας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας

Πρῶτον νά σᾶς εὐχηθῶ νά ἔχετε ὑγεία καί ἀκμαῖες σωματικές καί πνευματικές δυνάμεις γιά νά παρακολουθήσετε τήν ἐκπαιδευτική διαδικασία, πού ἡ Πατρίδα μας ἔχει ἐμπιστευθεῖ στούς ἔμπειρους καί φιλότιμους δασκάλους σας.

Δεύτερον νά σᾶς προτρέψω νά εἶσθε ἐπιμελῆ στά μαθήματά σας νά σέβεσθε τούς δασκάλους σας, νά ἐκτιμᾶτε τούς κόπους καί τίς θυσίες τῶν γονέων σας πού ἐκδαπανῶνται γιά νά σᾶς ἐξασφαλίσουν τά ἀπαραίτητα γιά τή μόρφωσή σας καί τήν προκοπή σας.

Ὁ Θεός νά εἶναι μαζί σας. Καλή σχολική χρονιά.

♦♦♦

Πρός τούς Μαθητές καί τίς Μαθήτριες τῶν Γυμνασίων καί τῶν Λυκείων ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Δανιήλ ἀπηύθυνε τό  ἀκόλουθο Μήνυμα:

Ἀγαπητοί νέοι καί νέες

Σήμερα ἀρχίζει ἡ νέα σχολική χρονιά 2014-15, μία νέα περίοδος μάθησης, σπουδῆς καί ὡρίμανσης. Στήν ἀφετηρία αὐτῆς τῆς πνευματικῆς διαδικασίας θέλω νά σᾶς εὐχηθῶ νά ἔχετε πλούσιο τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, ὥστε νά προοδεύετε στήν γνώση καί στήν ἀρετή. Μαζί μέ τίς εὐχές καί τήν εὐλογία μου θέλω νά σᾶς ἐπισημάνω ὅτι:

Ἡ πείρα τῆς ζωῆς ἔχει βεβαιώσει ὅτι γιά νά ἐπιτύχετε τούς στόχους πρέπει νά ἔχετε:

α΄ Σταθερές ἀξίες πού ἔχουν θεῖο καί διαχρονικό κῦρος.Ὅσοι νέοι στηρίχθηκαν σέ τέτοιες ἀρχές δέν καταποτίστηκαν, δέν ἀφανίσθηκαν στή ζωή τους, ἀλλά ἄνοιξαν τά φτερά τους καί πέτυχανμέ αὐτοπεποίθηση καί ὑπερηφάνεια τήν καταξίωσή τους στήν κοινωνία.

β΄ Τήν βεβαιότητα τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ στήν ζωή σας. Μέ τήν συμμαχία καί τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ θά ὑπερνικήσετε κάθε δυσκολία, κάθε κίνδυνο, κάθε ἐμπόδιο.

γ΄ Ἀληθινά καί καταξιωμένα πρότυπα ζωῆς, πού ἀνέδειξε ἡ πνευματικότητα τῆς εὐαγγελικῆς ζωῆς καί ἡ μακραίωνη παράδοση τῆς Πατρίδας μας.

δ΄ Ἀποφασιστικότητα, ἐπιμονή καί ὑπομονή γιά νά μήν παρασυρθεῖτε ἀπό παραπλανητικές καί ἀσεβεῖς πρακτικές, πού τελικῶς ἀπογοητεύουν. Δέν ὑπάρχουν κέρδη χωρίς μόχθο, νίκες χωρίς ἀγῶνα, πλοῦτος χωρίς δουλειά, ἀπολαύσεις χωρίς θυσία.

Ὁ Θεός νά εἶναι μαζί σας. Καλή σχολική χρονιά.

♦♦♦

Πρός τούς Ἐκπαιδευτικούς ὅλων τῶν Βαθμίδων τῆς Ἐκπαιδεύσεως ἀπηύθυνε τό ἀκόλουθο Μήνυμα:

Ἀγαπητοί καί Ἀγαπητές

ὁ Θεός νά εἶναι μαζί μέ ὅλους ἐσᾶς.

Στήν ἀρχή τῆς νέας ἐκπαιδευτικῆς διαδικασίας κατά τό σχολικό ἔτος 2014-2015 σᾶς ἀπευθύνω θερμές πατρικές εὐχές καί τήν ἀρχιερατική εὐλογία μου νά ἔχετε ὑγεία καί ἀκμαῖες σωματικές καί πνευματικές δυνάμεις νά ἐπιτελέσετε τό ἱερώτατο καί πολυεύθυνο καθῆκον σας πρός τούς μαθητές σας.

Μέ ἀφορμή τήν ἐπικοινωνία μας αὐτή ἐπιτρέψτε μου νά προβῶ σέ μία ἐπισήμανση, πού θεωρῶ πάντα ἐπίκαιρη, ἀλλά καί λίαν χρήσιμη καί ὠφέλιμη, πού ἀφορᾶ στή διαφορά τῆς κατά Θεόν παιδείας ἀπό τήν θύραθεν παιδεία, πού ἀναδεικνύεται ἀπό τά ἀποτελέσματα τῆς μιᾶς καί τῆς ἄλλης.

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ ἐπίσκοπος Νύσσης (+335-394 μ.Χ.) κατά σάρκα ἀδελφός του μεγάλου Βασιλείου στόν λόγο του «εἰς τόν βίον Μωυσέως» παρατηρεῖ:

«Ἄγονος γάρ ὡς ἀληθῶς ἡ ἔξωθεν παίδευσις ἀεί ὠδίνουσα καί μηδέποτε ζωογονοῦσα τόκῳ» (ΒΕΠΕΣ τ. 65Α΄ σελ. 113).

Στήν γονιμότητα καί καρποφορία τῆς ἀληθοῦς φιλοσοφίας καί κατά Θεόν παιδείας ἀναφέρεται ὁ σοφός διδάσκαλος τοῦ Γένους μας ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Πάριος (+1721-1813 μ.Χ.) γράφοντας ὅτι:

«Αὐτή εἶναι ἡ ὄντως καί ἀληθής φιλοσοφία, ταῦτα εἶναι τῆς ἄνω σοφίας τά ὄντως θαυμαστά καί ἀγαστά ἀποτελέσματα: τό ἀποφαίνειν τούς φύσει ἐμπαθεῖς ἀπαθεῖς, τούς γηΐνους ἐπουρανίους, τούς ματαιόφρονας θεόφρονας, τούς θνητούς ἀθανάτους, τούς υἱούς τῆς ὑλικῆς φύσεως υἱούς κατά χάριν τοῦ οὐρανίου Πατρός».

Εὔχομαι ὁλόθερμα μέ τήν διακονία σας νά ἀναδεικνύεσθε Παιδαγωγοί τῆς ἀληθοῦς σοφίας, ἐλευθερώνοντας τούς μαθητές σας ἀπό τά πάθη τῆς ἁμαρτίας, ἐνδύοντάς τους τήν ἐπουράνιο στολή, καθιστώντας τους θεόφρονες, καί ἀθανάτους, ἀναδεικνύοντάς τους υἱούς τοῦ Ἐπουρανίου Θεοῦ καί Πατέρα μας.

Μέ πατρικές εὐχές. Καλή σχολική χρονιά.

♦♦♦

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Ημερολόγιο
Ιούλιος 2024
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Οκτ    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Αρχείο