Λήξη του ΙΕ΄ Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου 24-9-2014

Ὁλοκληρώθηκαν σήμερα 24 Σεπτεμ­βρί­ου οἱ ἐρ­γα­σί­ες τοῦ ΙΕ’ Πα­νελ­λη­νί­ου Λει­τουρ­γι­κοῦ Συμ­πο­σί­ου Στε­λε­χῶν Ι­ε­ρῶν Μη­τρο­πό­λε­ων, τό ὁ­ποῖ­ο δι­ορ­γάνωσε ἡ Ἱ­ε­ρά Σύ­νο­δος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος στὴν Ἱερὰ Μητρόπολή μας, στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Καρέα, μὲ τὴ συμμετοχὴ 116 ἐκπροσώπων ἀπὸ 63 Ἱερὲς Μητροπόλεις. Γε­νι­κὸ θέ­μα τοῦ Συμ­πο­σί­ου, τὸ ὁ­ποῖο εἶχε θέσει ὑπὸ τὴν αἰ­γί­δα τοῦ ὁ Μα­κα­ρι­ώ­τα­τος Ἀρ­χι­ε­πί­σκο­πος Ἀ­θη­νῶν καὶ πά­σης Ἑλ­λά­δος κ. Ἱ­ε­ρώ­νυ­μος, ἦταν:

«ΟΙ ἈΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΤΟΥ ΝΥΧΘΗΜΕΡΟΥ»

Τό πρωί τελέσθηκε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, ἱερουργούντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κίτρους και Κατερίνης κ. Γεωργίου, στόν Ἱερό Ναό Ἀγίου Γεωργίου Καρέα, μέ τή συμμετοχή ὅλων τῶν ἐκπροσώπων – συνέδρων.

Κατόπιν στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Καρέα  συνεχίστηκαν οἱ ἐργασίες τοῦ Συμποσίου σέ πέμπτη Συνεδρία μέ προεδρεύοντα τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κίτρους καί Κατερίνης κ. Γεώργιο, Καθηγητή τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης, κατά τήν ὁποῖαν ὁμίλησαν οἱ παρακάτω ἀναφερόμενοι μέ τά ἐξῆς θέματα:

Ὁ πρώτος εἰση­γη­τής Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης  κ. Νικόλαος Ἰωαννίδης, Κα­θη­γη­τής τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου Α­θη­νών ἀ­νέ­πτυ­ξε τό θέ­μα: «Οἱ ᾿Ακολουθίες τοῦ νυχθημέρου στόν ἅγιο Μάρκο Εὐγενικό καί στόν ἅγιο Συμεών Θεσσαλονίκης». Ὁ ὁ­μι­λη­τής μέ γλα­φυ­ρό­τη­τα ἔκανε λόγο, «γιὰ τὴν ἑρμηνεία τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν ἀπό τούς ἀγίους Συμεών Θεσσαλονίκης καί Μάρκου Ἐφέσου τοῦ Εὐγενικοῦ, ἡ ὁποία ἐκφράζει τή χριστολογική καί σωτηριολογική προοπτική μέ τήν ὁποία οί δύο Πατέρες προσεγγίζουν τά ἱερά λειτουργικά κείμενα, ὥστε μέ τήν ἐρμηνεία τους νά δίδεται ἡ βεβαιότητα ὅτι τό ἔργο τῆς οἰκονομίας τῆς σωτηρίας τῶν πιστῶν παρέχεται σέ κάθε ἱερά τελετή καί μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας καί ὅτι ὁ ἐνανθρωπήσας Κύριος συνεχίζει το λυτρωτικό του ἔργο μέσα ἄπό τίς ἱερές ἀκολουθίες».

Ἡ δεύτερη εἰσή­γη­ση εἶ­χε ως θέ­μα : «Οἱ ᾿Ακολουθίες τοῦ νυχθημέρου στήν ἐνοριακή ζωή». Ὁ εἰ­ση­γη­τής, Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος κ. Βασίλειος Καλλιακμάνης, Κα­θη­γη­τής τῆς Θε­ο­λο­γι­κής Σχο­λής τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου Θεσσαλονίκης ὁ ὁ­ποί­ος πα­ρου­σί­α­σε πτυ­χές τοῦ θέ­μα­τός του, ἐπεσήμανε τά ἑ­ξῆς: «Οἱ ἀκολουθίες τοῦ νυχθημέρου στήν πλειονότητα τῶν ἐνοριῶν μένουν ποιμαντικά μάλλον ἀναξιοποίητες καί ὁ ἐνεργός ποιμαντικός χρόνος περιορίζεται στό δίωρο ἤ τρίωρο τῆς Κυριακῆς καί τῶν μεγάλων ἑορτῶν. Ἐξίσου σημαντικό ῥόλο στή λατρεία παίζει ὁ λειτουργικός τρόπος καί τό λειτουργικό ἧθος».

Στή συ­νέ­χεια πα­ρα­τέ­θη­κε α­πό τήν Ἱ­ε­ρά Μη­τρό­πο­λή μας ἀ­πο­χαι­ρε­τι­στή­ριο γεῦ­μα πρός τι­μήν τῶν εἰ­ση­γη­τῶν καί συ­νέ­δρων, δι­α­νε­μή­θη­καν τα σχε­τι­κά ἀ­να­μνη­στι­κά καί οἱ ἐκ­πρό­σω­ποι τῶν Ἱε­ρῶν Μη­τρο­πό­λε­ων ἀ­νε­χώ­ρη­σαν εἰς τά ἴ­δια.

Τέλος  οἱ ἐργασίες καί κατά τήν σημερινή τρίτη καί τελευταία ημέρα τοῦ ΙΕ’ Λειτουργικοῦ Συμποσίου καλύφθηκαν ζωντανά ἀπό τό Διαδικτυακό Ῥαδιόφωνο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί  ἀπό τό Διαδικτυακό κανάλι intv.gr.

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Ημερολόγιο
Ιούλιος 2024
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Οκτ    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Αρχείο